საინფორაციო ცენტრი "ჯიხა"

არჩევნები 2017

არჩევნები 2017
ანა მიქავა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შესახებ

N68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებულები დაასახელა....

იხილეთ ყველა

სხავადასხვა

ჩვენს შესახებ

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში პუბლიკაციების გამოყენება (გადაბეჭდვა) ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების (ხელშეკრულების) საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს (საინფორმაციო ცენტრი "ჯიხა"") დასახელება. "ჯიხა"-ს პუბლიკაციების გამოყენება სხვა (ბეჭდვით ან ინტერნეტ) საინფორმაციო საშუალებებში წერილობითი თანხმობის გარეშე, ასევე პუბლიკაციების გამოყენება ტელე და რადიო საინფორმაციო საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე.